قاضی زاده: با انحصار طلبی مخالفیم، هاشمی طبا: مسئولیت نوشتن اساسنامه با وزارت ورزش است، عزیزی خادم: شرایط فعلی فوتبال حاصل 2 دهه بی برنامگی است

به گزارش بازی های اندروید، برنامه ورزش بدون ویرایش شبکه رادیویی گفتگو با موضوع اساسنامه فدراسیون فوتبال و موارد قانونی آن با شرکت دو مدیر ورزشی و یک نماینده مجلس پخش شد.

قاضی زاده: با انحصار طلبی مخالفیم، هاشمی طبا: مسئولیت نوشتن اساسنامه با وزارت ورزش است، عزیزی خادم: شرایط فعلی فوتبال حاصل 2 دهه بی برنامگی است

به گزارش گروه ورزشی خبرگزارش دانشجو، موضوع اساسنامه فدراسیون فوتبال که یکی از بحث های مهم این روزهای ورزش کشور شده، با نظرات مختلفی از جمله مدیران سابق ورزش، فوتبال و همچنین ارکان قانونی کشور همراه بوده است. از جمله این مباحث گفت وگویی بود که در برنامه ورزش بدون ویرایش رادیو گفت وگو با حضور مصطفی هاشمی طبا، رئیس سابق سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک، شهاب الدین عزیزی خادم، عضو سابق هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و احسان قاضی زاده هاشمی، کننده مجلس انجام شد.

هاشمی طبا: دریافت تأییدیه از هیئت دولت و توافق با فیفا هیچ کاری ندارد

مصطفی هاشمی طبا در این گفت وگو درباره آینده فوتبال ایران و شرایط اساسنامه مطلوب گفت: اصولاً ما خیلی قضیه را پیچیده و بزرگ کردیم. اساسنامه نوشتن و دریافت تأییدیه از فیفا هیچ کاری ندارد. برای نوشتن اساسنامه فدراسیون فوتبال به قدری الگو وجود دارد و مسئله قابل حل است که هیچ نیازی به این همه بحث نیست.

رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک شرح داد: ما اگر قرار است که با مسائل مملکت این گونه برخورد کنیم مسائل کلی مملکت مان را چگونه حل خواهیم کرد؟! متأسفم که این قضیه تا این اندازه با اهمیت تلقی می شود در صورتی که به راحتی می توان اساسنامه را نوشت و نظرات فیفا را هم در آن اعمال کرد.

وی با بیان اینکه هیچ یک از نظرات فیفا مغایر با قوانین داخلی ایران نیست، گفت: به تأکید خود فیفا هیچ نظریه ای نباید مغایر با قوانین کشور ما باشد و بنابراین این همه بحث و گفت وگو لزومی ندارد. ضمن اینکه ما هیچ مشکل قانونی نداریم، بلکه مشکل از نوع اجرا و عدم رعایت مسائل بسیار ساده است.

هاشمی طبا کار کردن فدراسیون بدون اساسنامه را عجیب و شوکه آور خواند و گفت: طبق قانون، اساسنامه باید به تصویب هیئت دولت برسد، اما فدراسیون در این مدت هم بدون تأییدیه کار می کرد. دریافت تأییدیه از هیئت دولت و توافق با فیفا هیچ کاری ندارد، لذا واضح است که مسئولان مربوطه نمی خواهند کاری کنند.

رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک با تأکید بر اینکه مدیریت اساسنامه باید مطابق با مُر قانون باشد، گفت: مسئولان موظفند که با مُر قانون کار کنند و همه در برابر قانون مساوی اند، اما مشکل این است که گویا در نظر عده ای، برخی افراد از دیگران بهترند.

هاشمی طبا متذکر شد: مسئولیت نوشتن اساسنامه فدراسیون با وزارتخانه است و طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، وزارت ورزش باید با استفاده از نظرات کارشناسانه، اساسنامه فدراسیون را تأیید و تنظیم کند و برای هیئت دولت بفرستد.

وی با اذعان به اهمیت ویژه مجریان ورزشی در معین جهت آینده فوتبال کشورمان تأکید کرد: ما باید به مجمع بها دهیم یعنی باید مجمعی تشکیل شود که کاملاً دموکراتیک عمل کند. اعضای مجمع می توانند تشکیل مجمع فوق العاده را درخواست کنند و دخالت های بی جا هم در آن صورت نگیرد.

عزیزی خادم: افراد پرورش یافته مکتب علمی باید وارد گود شوند

شهاب الدین عزیزی خادم شرایط فوتبال را در همه حوزه ها بحرانی خواند و گفت: این شرایط حاصل دو دهه بی برنامگی حاکم بر ورزش فوتبال کشورمان است.

عضو سابق هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و رئیس هیئت مدیره باشگاه سایپا با اظهار اینکه مجمع در رأس امور فوتبال کشور است و حرف اول و آخر را در فوتبال می زند، گفت: اصلاح ایرادات سخت و سنگین و تناقضات در اساسنامه فدراسیون فوتبال حاصل یک کار جمعی بود. مجلس شورای اسلامی، فدراسیون و همه با هم تصمیم عاقلانه ای اتخاذ کردند و با پرهیز از انگیزه های شخصی و سازمانی چارچوب هایی را با رعایت مسائل داخلی کشور معین کردند.

وی با تأکید بر اینکه استقلال فدراسیون فوتبال نباید خدشه دار شود، گفت: ما باید اساسنامه را با پرهیز از تنش و اجماع داخلی و نگاه تعاملی تنظیم کنیم به طوری که این اساسنامه برای سایر فدراسیون ها نیز به عنوان یک الگو مطرح شود.

عضو سابق هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با تصریح بر نبود برابری فرصت در اساسنامه قبلی گفت: این اساسنامه می تواند الگوی سازمان یافته ای برای همه ما باشد و بر این اساس نباید گردش نخبگانی در آن محدود شود.

عزیزی خادم شرایط فوتبال در همه حوزه ها را بحرانی خواند و گفت: این شرایط حاصل دو دهه بی برنامگی حاکم بر ورزش فوتبال کشورمان است، اما امیدواریم که اصلاح اساسنامه نقطه آغازی برای نظارت باشد تا افراد تلفیقی و ترکیبی از فوتبال و اقتصاد وارد شوند و با برگزاری انتخابات بر مبنای عدالت و دموکراسی بتوانیم فوتبال را به رسالت اصلی خودش حرکت دهیم و نهایتاً با نظارت و حمایت مجمع هم از آسیب های آگاهانه یا ناآگاهانه به منافع ملی جلوگیری کنیم.

عضو سابق هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بر این باور است که با فرایند حاکم بر فضای فعلی فوتبال یعنی فوتبال هزاره سوم و مبتنی بر اقتصاد نمی توان بدون مبانی اقتصادی یا سوابق مدیریتی حوزه اقتصاد را در انتخاب رئیس فدراسیون حذف کرد. وی همچنین گفت: افرادی باید وارد گود انتخابات شوند که پرورش یافته مکتب برنامه باشند که البته این مهم جز با تحقق ورود نخبگان و افراد باتجربه به حوزه ورزش میسر نخواهد شد. امیدواریم با اصلاح ساختار فدراسیون، از اساسنامه ای رونمایی کنیم تا همه خودشان را در معرض آرا قرار دهند و برنامه های شان را ارائه کنند.

قاضی زاده: تصویب قانون جامع باشگاه داری در دستورکار مجلس یازدهم است

احسان قاضی زاده هاشمی درباره آینده فوتبال ایران و شرایط اساسنامه مطلوب نیز گفت: فرآیند اساسنامه فدراسیون یک فرآیند طولانی بود، اما اساسنامه فدراسیون فوتبال هم در سال 1390 و هم قبل از آن هیچ وقت به تأیید هیئت وزیران نرسیده است.

وی متذکر شد: از نظر قانون، اساسنامه ای معتبر است که تأیید هیئت وزیران کشور را داشته باشد، بنابراین اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران فرایند قانونی به معنای کامل را طی نکرده و حتی اساسنامه 1390 هم مورد تأیید فیفا نبوده است.

قاضی زاده هاشمی گفت: کارشناسان فیفا سال گذشته مدتی در تهران مستقر بودند و با کارشناسان فدراسیون به یک طرح تیپی از اساسنامه رسیدند و یک اساسنامه جمع بندی شده و پیشنهادی را در شهریور سال گذشته به فدراسیون ما ارائه کردند که باید درون ساختار فدراسیون (مجمع) به تأیید و تصویب می رسید.

کننده مجلس شورای اسلامی اضافه نمود: با استعفای رئیس وقت فدراسیون در آبان ماه سال گذشته بنا بر این شد که در اسفند ماه یک مجمع فوق العاده برگزار شود. اساساً تا قبل از این زمان بحث اصلاح اساسنامه مطرح نبود، اما از این تاریخ به بعد فیفا نقشه راهی را ارائه کرد.

وی همچنین اصلاح اساسنامه، تأیید مجمع و تأیید مکانیزم های داخلی و برگزاری انتخابات را از بخش های مختلف نقشه راه فیفا برای اساسنامه فدراسیون فوتبال برشمرد و گفت: با وجود تأکیدات فیفا در سال گذشته اما هیئت رئیسه فدراسیون مجدداً منویات خود را پیگیری کرد که گویا هیچ چیزی از مذاکرات و توافقات قبلی با فیفا وجود نداشته است!

قاضی زاده هاشمی با اشاره به تأکید فیفا بر استقلال برخی ارکان فدراسیون فوتبال بیان نمود: فیفا حوزه قضایی، اخلاق، استیناف، انتخابات و استیناف انتخابات را نهادهای مستقلی می بیند به این دلیل که با مجموعه حاکمه فدراسیون تبدیل به باند و تیم نشوند.

این کننده مجلس اضافه نمود: فیفا در نامه پایانی خود به فدراسیون علاوه بر تأکید بر اصلاح موارد قبلی اساسنامه، اضافه کرده که وزیر ورزش به عنوان مقام دولتی حق حضور و رأی در مجمع فدراسیون را ندارد.

وی بر این باور است که عنوان نهاد عمومی غیردولتی برای فدراسیون به معنای دخالت در امور فدراسیون نیست، بلکه این نهاد دارای ساختار قانونی در کشور است مانند بسیاری از نهادهای کشورمان (کمیته ملی المپیک و جمعیت هلال احمر) که با حفظ استقلال خود نهاد عمومی غیردولتی محسوب می شوند.

قاضی زاده هاشمی در تعریف این عنوان گفت: طبق قوانین ملی، نهاد عمومی غیردولتی اشخاصی هستند که از قوای مختلف حاکمیتی و پشتیبانی های قانونی برخوردار می شوند و با اینکه مجامع آنها غیردولتی است، اما به آحاد جامعه خدمات می دهند.

کننده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دخالت زمانی است که وزیر ورزش، دولت یا هر قوه دیگری فلان شخص را به عنوان رئیس فدراسیون و ... انتخاب کند و در غیر این صورت نه تنها دخالت، بلکه قانون پذیری است.

وی با بیان اینکه احترام به قوانین داخلی و ملی کشورها مورد تأکید و احترام فیفاست، گفت: فیفا هیچ وقت نگفته است شخصیت نهاد داخلی خودتان را زیر سؤال ببرید، اما عده ای که قانون منع بکارگیری بازنشستگان برای آنها صدق می کند، می گویند ما نهاد غیردولتی نباشیم و این را به معنای دخالت فرض می کنند، در صورتی که این موضوع دقیقاً طبق چارچوب گذاری قانون حاکم کشوری ماست.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه نگارش اساسنامه و طرح تیپی فیفا برای فدراسیون های عضو خود یک طرح ثابتی است و برای همه هم یک پیش نویس ساده و معینی را ارائه می کند، گفت: با وجود انجام مذاکرات اساسنامه در سال گذشته، اما نه تنها هیچ اتفاقی نیفتاد بلکه طرح پیشنهادی فیفا هم به کشوی میز رفت و پیگیری نشد.

این کننده مجلس دلیل پیچیده شدن کار ساده ای چون اصلاح اساسنامه را در این می داند که عده ای در سیستم مدیریت ورزشی فدراسیون، اساسنامه را بازیچه دست خود قرار داده و صرفاً برای حفظ بقای خودشان نگارش می کنند و اگر هم جایی احساس خطر کنند اساسنامه به کشوی میزها منتقل خواهد شد.

وی اضافه نمود: حالا که فیفا این فرصت را برای ما فراهم کرده است مجلس، دولت و سایر ارگان ها هم باید مجموعه ساختاری را تشکیل دهند که وصل به اشخاص الف و ب نباشد و درون خود تحول و نوگرایی را ایجاد کند.

قاضی زاده هاشمی در رابطه با شرط هشت سال سابقه مدیریت ورزشی برای ریاست فدراسیون فوتبال گفت: این موضوع تحت نظر کمیته انتخاباتی قرار می گیرد، اما در هر صورت ورود افراد به گود انتخابات نیازمند پارامترها و صلاحیت های فنی است که کمیته معین می کند.

کننده مجلس شورای اسلامی از مسئولان و دست اندرکاران حوزه فوتبال درخواست کرد که از قدرت و نفع شخصی خود برای آینده فوتبال ایران بگذرند و اجازه دهند که در گردش نخبگانی، یک نیروی قوی و تازه نفس و مقتدر و بر اساس رأی مجمع که برآمده از اراده بدنه ورزش کشور است انتخاب شود و البته این تحول آفرینی در چهار سال بعدی مجمع هم ادامه پیدا کند.

وی همچنین شرح داد: اصولاً ما با انحصارطلبی در هر رده از امر ورزش مخالفیم و قاعده استقلال رکن انتخاباتی را به عنوان یک قاعده ضد انحصار فوتبال می دانیم و بر آن هم به شدت تأکید داریم.

قاضی زاده هاشمی درباره لزوم تصویب قانون جامع باشگاهداری در مجلس یازدهم این طور گفت: ما این قانون را در مجلس یازدهم در دستور کار قرار خواهیم داد. البته در مجلس دهم هم در حوزه ورزش کم کار نکردیم و هم اکنون بسیاری از پروژه های عمرانی در شهرهای کوچک و روستاها براساس برنامه ششم توسعه و با اعتبارات 27 صدم درصد اقتصادیات ارزش اضافه کرده اجرا می شوند، درباره نظارت بر آن هم سؤالاتی از وزارت ورزش داریم که به موقع مطرح خواهیم کرد.

کننده مجلس کشورمان شرح داد: ما به دنبال انتخاباتی ژورنالیستی و پروپاگانداهای موقعیتی نیستیم. کننده مجلس برای ایفای رکن نظارتی خود باید مقتدر، صریح، شفاف و غیر وابسته باشد تا مطالبش از بُرندگی لازم برخوردار باشد.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 17 مرداد 1399 بروزرسانی: 5 مهر 1399 گردآورنده: droidgamers.ir شناسه مطلب: 570

به "قاضی زاده: با انحصار طلبی مخالفیم، هاشمی طبا: مسئولیت نوشتن اساسنامه با وزارت ورزش است، عزیزی خادم: شرایط فعلی فوتبال حاصل 2 دهه بی برنامگی است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "قاضی زاده: با انحصار طلبی مخالفیم، هاشمی طبا: مسئولیت نوشتن اساسنامه با وزارت ورزش است، عزیزی خادم: شرایط فعلی فوتبال حاصل 2 دهه بی برنامگی است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید