روانشناسی

از تولید پروتز برای مبتلایان پارکینسون تا تهیه سیاهه شیوع آسیب های اجتماعی

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در تشریح دستاوردهای حوزه تحقیقات و فناوری این دانشگاه به انجام مطالعات درباره سیل ابتدای سال 98، کاربردی سازی تست ایرانیزه شده Bayley در مراکز درمانی اطفال و تهیه سیاهه شیوع آسیب های اجتماعی در کشور...

20 اردیبهشت 1399

خبرنگاران چگونه از بچه ها در برابر کرونا محافظت کنیم

گناوه - خبرنگاران - در مواقعی که با بحران های اجتماعی سر و کار داریم باید بیش از پیش به سلامت روانی بچه ها بپردازیم که ساختن نگاه پیروزمندانه برای حل مسائل و کاشتن بذر امید در دل های آنان کاری است که والدین می توانند با در نظر دریافت تمهیداتی پیروز به انجام...

17 اردیبهشت 1399

بخش بازرسی بدنی فرودگاه

بخش امنیتی یا بازرسی بدنی در فرودگاه یکی از قسمت­هایی است که هنگام پرواز خارجی هم وقت بسیار زیادی از مسافران را می گیرد و هم استرس و فشار زیادی به آنها وارد می­کند. اما از آنجا که امنیت پرواز و سفر به این قسمت از سفر برمی گردد، باید فشار ناشی از دقت و وسواس...

5 اردیبهشت 1399

وزن دوقلوها در زمان تولد بر عملکرد تحصیلی آنان تأثیر دارد

خبرنگاران/خراسان رضوی نتایج تحقیقات نشان می دهد، بچه هایی که با وزن کم متولد می شوند، عملکرد تحصیلی ضعیف تری نسبت به همسالان خود با وزن بیشتر دارند.

27 اسفند 1398